FT88

Home / Product

FT-88 SMITH FUNCTIONAL TRAINER

อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ NORTH FITNESS FPR70


ขนาดตัวเครื่อง

(กว้างxยาวxสูง)143x100x213 ซม.


คุณลักษณะ
> มีป้ายบอกน้ำหนักติดที่แพ่นอย่างชัดเจน
> มีฝาครอบแผ่นน้ำหนัก
> ตัวเครื่องมีอุปกรณ์เสริม3ชุด
> มีโปสเตอร์ท่าเล่นประกอบการใช้งานอย่างชัดเจน
> สามารถปรับเปลี่ยนท่าเล่นได้มากถึง 37 ท่า
> ตัวเคเบิ้ลสามารถปรับขึ้น/ลงเพื่อเปลี่ยนท่าเล่นได้ถึง 18 ระดับ
> ลูกรอกได้มารถฐานทนแรงเสียดทานได้ดี
> สายสลิงหนา 5 มิลลิเมตร
> พ่นสีเครือบกันสนิมหนาอย่างดี
> โครงสร้างทำจากเหล็กหนาได้มารถฐาน
> น้ำหนักเครื่อง 267.5 kg
> แผ่นน้ำหนัก มี 30 แผ่นๆ ละ 6 กก. รวม 180 กก. แบ่งเป็น 2 ชุดๆ ละ 90 กก.

สามารถฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อได้หลากหลายกลุ่มดังนี้
> กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า/ด้านข้าง/ด้านหลัง
> กล้ามเนื้อหน้าอกกลาง/อกบน/อกล่าง
> กล้ามเนื้อแขนด้านหน้า/แขนด้านหลัง
> กล้ามเนื้อหลัง/แพ่นหลัง/ปีกด้านข้าง
> กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านหน้า/ด้านข้าง/ด้านล่าง
> กล้ามเนื้อสะโพกด้านหลัง
> กล้ามเนื้อขาด้านหน้า/ขาด้านใน/ด้านข้าง
> กล้ามเนื้อน่องด้านล่าง