ตุ๊กกี้ (ชิงร้อยชิงล้าน) สุดารัตน์ บุตรพรม

ตุ๊กกี้ (ชิงร้อยชิงล้าน)  สุดารัตน์ บุตรพรม
ตุ๊กกี้ (ชิงร้อยชิงล้าน)  สุดารัตน์ บุตรพรม
ตุ๊กกี้ (ชิงร้อยชิงล้าน)  สุดารัตน์ บุตรพรม
ตุ๊กกี้ (ชิงร้อยชิงล้าน)  สุดารัตน์ บุตรพรม