นอร์ท ฟิตเนส ยะลา

นอร์ท ฟิตเนส ยะลา
นอร์ท ฟิตเนส ยะลา
นอร์ท ฟิตเนส ยะลา
นอร์ท ฟิตเนส ยะลา

ที่อยู่ : 497 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 9.00 - 18.00

โทรศัพท์ : 073-720212,083-190-4544

Facebook : นอร์ท ฟิตเนส ยะลา (ยะลา) FanPage