นอร์ท ฟิตเนส นราธิวาส

นอร์ท ฟิตเนส นราธิวาส
นอร์ท ฟิตเนส นราธิวาส
นอร์ท ฟิตเนส นราธิวาส
นอร์ท ฟิตเนส นราธิวาส

ที่อยู่ : 143/5 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 9.00 - 18.00

โทรศัพท์ : 073-700313,094-626-2848,083-190-4544

Facebook : นอร์ท ฟิตเนส นราธิวาส (นราธิวาส) FanPage