หน้าใหม่

Home / Product

G-Revo CABLE CROSSOVER

อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ NORTH FITNESS G-Revo


ขนาดตัวเครื่อง

(กว้างxยาวxสูง)100x20x196 ซม.


คุณลักษณะ
> โคฟเวอร์ Wall Paper สามารถเลือกลายได้
> ขนาดเครื่องแผ่นน้ำหนัก 1 แผ่น 2.5 กก. 1 ชุดมี 10 แผ่น
> 2 ชุดรวม 20 แผ่น 50 กก.
> ลูกรอกเป็นอลูมีเนียมมีมากถึง 16 ลูก
> เคเบิ้ลสามารถปรับระดับ/เปลี่ยนท่าเล่นได้ 26 ระดับ
> สามารถเล่นได้มากถึง 27 ท่า
> ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
> โครงสร้างทำจากเหล็กหนาได้มาตรฐาน
> พ่นสีเคลือบกันสนิมหนาอย่างดี
> น้ำหนักเครื่อง 156 กก.

ท่าเล่นอุปกรณ์เคเบิ้ล
> Al ternating chest press กล้ามเนื้อหน้าอก แบบเล่นทีละข้าง
> Cable Crossover กล้ามเนื้ออกใน/ล่าง
> Bench Press กล้ามเนื้ออกรวม
> Chest Fly กล้ามเนื้ออกล่าง
> Reverse Fly แผ่นหลัง
> Single arm row กล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังข้างลำตัว
> Bent Over row กล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังข้างลำตัว
> Chest Press กล้ามเนื้อหัวไหล่/อก/หน้าท้อง
> Lat Pulldown กล้ามเนื้อปีกข้างลำตัว
> Rotational row กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลัง/หน้า
> Anti Rotation กล้ามเนื้อหน้าท้อง/ข้าง
> Seated mid row กล้ามเนื้อแขน/หัวไหล่/ปีกข้าง/หลัง
> Facepull กล้ามเนื้อแขน/หัวไหล่
> Seated Row กล้ามเนื้อหลัง/ปีกข้าง
> Side Bend กล้ามเนื้อหน้าท้อง/ด้านข้าง
> Crossover lateral raise กล้ามเนื้ออก/หัวไหล่/ข้างลำตัว
> lateral woodchop กล้ามเนื้อหลัง/ข้างลำตัว
> Shoulder Press กล้ามเนื้อหัวไหล่
> External hip abduction กล้ามเนื้อขานอก/ขาใน
> Upright row กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง
> Lunge กล้ามเนื้อขาด้านหน้า
> Squat กล้ามเนื้อขาด้านหน้า
> Leg Curl กล้ามเนื้อขาด้านหลัง
> Tricep overhead extension กล้ามเนื้อหลังแขน
> Bicep curl กล้ามเนื้อแขนด้านหน้า
> Reverse bicep curl กล้ามเนื้อแขน
> External Rotation กล้ามเนื้อแขน